Adoptie of stiefouderschap

Familierecht advocaat in Zwolle

Naast ‘standaard’ adoptie is er een aantal nieuwe ontwikkelingen op het vlak van adoptie. Denk aan stiefouderadoptie en de adoptie door meerdere personen, zogenoemde meeroudergezinnen, en ouders van hetzelfde geslacht. Maar welke rechten hebt u als adoptie- of stiefouder? Hebt u recht op een omgangsregeling met uw stiefkinderen? En wat dient u zoal vast te leggen in geval van meerouderschap? Verhaar Advocatuur & Mediation helpt u bij de beantwoording van deze en andere vragen.

Indienen adoptieverzoek

Wilt u een kind adopteren? Bijvoorbeeld omdat u een stiefouder bent? Dan moet er een verzoek bij de rechtbank worden ingediend. Dit verzoek dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo mag het kind niet uw kleinkind zijn, mogen de juridische ouders geen bezwaar hebben tegen de adoptie, moet het om een minderjarig kind gaan en moet de adoptie in het belang van het kind zijn. Wanneer u een verzoek voor adoptie wilt indienen, dan is bijstand van een advocaat onontbeerlijk. De rechter beslist uiteindelijk of het adoptieverzoek wel of niet wordt toegewezen.

Meer informatie over adoptie of stiefouderschap? Neem vrijblijvend contact op met de Verhaar Advocatuur & Mediation, specialist in familierecht en erfrecht.

Over Verhaar Advocatuur & Mediation

Wilt u in overleg uw scheiding regelen? Heeft u een geschil over nalatenschappen? Of wilt u een advocaat die u eenzijdig juridisch adviseert en bijstaat in een familie- of erfrechtelijke procedure? Mr Martine Verhaar verleent u juridische bijstand in elke vorm.

Contact met Verhaar Advocatuur & Mediation

Verhaar Advocatuur & Mediation
Schrevenweg 5
8024 HB Zwolle

Postbus 40037
8004 DA Zwolle

038-8504136

info@verhaaradvocatuur.nl

KvK 51969483

BTW NL001658103B14