Kinder- en partneralimentatie

Wanneer u en uw partner besluiten om te scheiden, dan kunt u samen in het echtscheidingsconvenant de hoogte en de duur van de alimentatiebedragen vastleggen. Verhaar Advocatuur & Mediation heeft bijzondere aandacht voor procedures met betrekking tot partneralimentatie en kinderalimentatie. Ook kunt u bij het advocatenkantoor terecht voor een second opinion in een lopende procedure of herziening van alimentatie als bijvoorbeeld de persoonlijke situatie is gewijzigd.

Partneralimentatie

Hebt u samen kinderen? Dan eindigt het recht op partneralimentatie na twaalf jaar. Ook als u geen kinderen heeft en het huwelijk langer dan vijf jaar duurde, eindigt de partneralimentatie na twaalf jaar. Was de huwelijksduur korter dan vijf jaar, dan is de duur van de partneralimentatie zo lang als het huwelijk duurde. Spreekt u af dat de partneralimentatie langer dan twaalf jaar aanhoudt, houd er dan rekening mee dat de alimentatie na twaalf jaar niet meer aftrekbaar is. Partneralimentatie eindigt definitief wanneer de alimentatieontvanger:

  • hertrouwt;
  • een geregistreerd partnerschap aangaat;
  • samenwoont conform artikel 1:160 BW.

In onderling overleg kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt aan de verzorgende ouder betaald totdat het kind meerderjarig wordt (18 jaar). Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar, de jong-meerderjarige,  geldt een 'voortgezette onderhoudsplicht'. Dit betekent dat de alimentatieplichtige bijdraagt in de kosten van levensonderhoud en studie. Kinderen van 18 tot 21 jaar ontvangen het alimentatiegeld zelf. In onderling overleg kan worden afgesproken dat ook na het 21e levensjaar door de ouders of een van hen wordt bijgedragen in de kosten van levensonderhoud en studie.

Wijziging alimentatie

Hebben er gebeurtenissen plaatsgevonden of voorziet u wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw alimentatie? Laat ons uw situatie beoordelen en de gevolgen voor uw alimentatie(betalingsplicht) inschatten.

Alimentatieberekeningen maken

Over Verhaar Advocatuur & Mediation

Wilt u in overleg uw scheiding regelen? Heeft u een geschil over nalatenschappen? Of wilt u een advocaat die u eenzijdig juridisch adviseert en bijstaat in een familie- of erfrechtelijke procedure? Mr Martine Verhaar verleent u juridische bijstand in elke vorm.

Contact met Verhaar Advocatuur & Mediation

Verhaar Advocatuur & Mediation
Schrevenweg 5
8024 HB Zwolle

Postbus 40037
8004 DA Zwolle

038-8504136

info@verhaaradvocatuur.nl

KvK 51969483

BTW NL001658103B14