Erkenning/ontkenning vaderschap

Martine Verhaar Advocatuur

Bij een uit een huwelijk geboren kind, wordt de vader automatisch erkend. Door deze erkenning wordt de man de juridische ouder van het kind. Dit brengt rechten en plichten met zich mee. Soms kan het echter voorkomen dat een vader het vaderschap wil ontkennen of, indien het vaderschap niet al uit de wet voortvloeit, het juist wil erkennen.

Voorwaarden van erkenning vaderschap

Erkenning kan voor of na de geboorte van het kind plaatsvinden als aan de volgende voorwaarden voor erkenning wordt voldaan:

  • Het kind mag niet al twee juridische ouders hebben.
  • De man moet minstens 16 jaar oud zijn.
  • Een huwelijk tussen de ouders mag niet wegens bloedverwantschap verboden zijn.
  • De moeder dient toestemming te geven voor de erkenning.

Wanneer de man onder curatele staat, dient de kantonrechter toestemming te geven voor de erkenning. Als de man al gehuwd is met een andere vrouw, kan hij het kind erkennen als hij een band heeft met de moeder die gelijk is aan een huwelijk, maar hij ook een hechte band heeft met het kind. De rechtbank moet het in dit geval vaststellen. Indien de moeder geen toestemming voor erkenning wil geven, kan de rechtbank om toestemming worden verzocht. Ook wanneer de biologische vader niet aan de erkenning mee wil werken, kan de moeder de rechtbank verzoeken om het vaderschap vast te stellen. In dat geval kan een DNA-onderzoek vereist zijn. Ook is het mogelijk dat de biologische vader een verzoek tot erkenning wil indienen bij de rechtbank, waarbij DNA-onderzoek vaak gelast wordt om er zeker van te zijn dat hij de biologische vader van het kind is.

Ontkenning vaderschap

Is de juridische vader niet de biologische vader? Bijvoorbeeld omdat het kind door een andere man tijdens het huwelijk is verwekt, dan kan de rechtbank worden verzocht om het vaderschap te ontkennen. Ontkenning van het vaderschap kan worden gedaan door de vader, maar ook door de moeder of door het kind zelf.

Advocaat erkenning/ontkenning vaderschap

De erkenning of ontkenning en de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap heeft tot gevolg dat er familierechtelijke betrekkingen ontstaan of worden ontbonden tussen het kind en de man. Wilt u door een professionele familierechtadvocaat bijgestaan worden bij erkenning of ontkenning van het vaderschap, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend eerste gesprek met Verhaar Advocatuur & Mediation.

Over Verhaar Advocatuur & Mediation

Wilt u in overleg uw scheiding regelen? Heeft u een geschil over nalatenschappen? Of wilt u een advocaat die u eenzijdig juridisch adviseert en bijstaat in een familie- of erfrechtelijke procedure? Mr Martine Verhaar verleent u juridische bijstand in elke vorm.

Contact met Verhaar Advocatuur & Mediation

Verhaar Advocatuur & Mediation
Schrevenweg 5
8024 HB Zwolle

Postbus 40037
8004 DA Zwolle

038-8504136

info@verhaaradvocatuur.nl

KvK 51969483

BTW NL001658103B14