Aanvaarding erfenis

Erfenis betekend niet altijd een financiele nalatenschap

Speelt u met de vraag of een erfenis moet aanvaarden? Of op welke wijze u een erfenis kunt aanvaarden? Een erfenis kan bijzonder complex zijn. Daarom is het van belang dat u de zaken helder krijgt. Verhaar Advocatuur & Mediation staat u bij met raad en daad.

Onduidelijkheden omtrent de erfenisverdeling kunnen grote gevolgen hebben. Het is goed om te weten wat uw rechten en plichten zijn in geval van een overlijden. Wanneer u op basis van de wet of door middel van een testament als erfgenaam bent aangewezen, dient u bijvoorbeeld aan te geven of u de erfenis wilt aanvaarden. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Zuiver aanvaarden van de nalatenschap
  Door de erfenis zuiver te aanvaarden wordt u erfgenaam en treedt u (samen met uw mede-erfgenamen) in de rechten van de overleden persoon. De erfgenamen nemen alle rechten en plichten over van de overledene. Dit betekent ook dat, in het geval dat er meer schulden dan bezittingen tot de nalatenschap behoren, u met uw privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden.
   
 2. Verwerpen van de nalatenschap
  Wanneer u uw erfdeel verwerpt, gaat uw erfdeel naar de andere erfgenamen als er een testament is, tenzij in het testament iets anders is bepaald. Als er geen testament is, gaat uw erfdeel naar uw wettelijke erfgenamen. Het is dus belangrijk ook goed te bedenken welke gevolgen verwerpen heeft.
   
 3. Beneficiair aanvaarden
  Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, wordt u wel erfgenaam, maar bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. U wordt dan slechts aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap, voor zover er in die nalatenschap opbrengsten aanwezig zijn.
   

Hebt u te maken met een nalatenschap waarvan u niet precies weet wat de opbrengsten en de schulden zijn? Ga dan zorgvuldig te werk. Laat u adviseren door Verhaar Advocatuur & Mediation voordat u handelingen verricht die later onomkeerbaar blijken te zijn. Neem contact op voor meer informatie.

Over Verhaar Advocatuur & Mediation

Wilt u in overleg uw scheiding regelen? Heeft u een geschil over nalatenschappen? Of wilt u een advocaat die u eenzijdig juridisch adviseert en bijstaat in een familie- of erfrechtelijke procedure? Mr Martine Verhaar verleent u juridische bijstand in elke vorm.

Contact met Verhaar Advocatuur & Mediation

Verhaar Advocatuur & Mediation
Schrevenweg 5
8024 HB Zwolle

Postbus 40037
8004 DA Zwolle

038-8504136

info@verhaaradvocatuur.nl

KvK 51969483

BTW NL001658103B14