Jeugdrecht

Ook over jeugdrechtvraagstukken kunt u terecht bij Verhaar Advocatuur

Ondertoezichtstelling is een gezagsbeperkende maatregel, waarbij ouders het gezag over hun kinderen houden. Echter, het gezag wordt sterk beperkt. De ondertoezichtstelling wordt uitgesproken door de rechter, op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of een Officier van Justitie.

Alvorens een ondertoezichtstelling kan worden uitgesproken, moet volgens de wet sprake zijn van een situatie die een ernstige bedreiging vormt voor de zedelijke of geestelijke belangen of de gezondheid van het kind.

Omdat er vaak veel omstandigheden een rol spelen in een situatie waarin een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing worden gedaan, is het belangrijk dat u de rapporten goed doorneemt. Bent u het niet eens met de rapporten die zijn opgesteld ten behoeve van de verzoeken? Neem dan tijdig contact op met Verhaar Advocatuur & Mediation, zodat u zich kunt laten bijstaan.

In geval van beslissingen over uw kind wordt, als de ondertoezichtstelling is uitgesproken, een gezinsvoogd benoemd. De gezinsvoogd kan (schriftelijke) aanwijzingen geven die de ouder moet opvolgen. Is de ouder of het kind van twaalf jaar of ouder het niet met de aanwijzing van de gezinsvoogd, dan kan de kinderrechter worden verzocht om de aanwijzing vervallen te verklaren. Houdt u hierbij rekening met de hele korte termijn van twee weken om een verzoek tot vervallen verklaring in te dienen bij de kinderrechter. Neem voor meer informatie contact op met Verhaar Advocatuur & Mediation.

Over Verhaar Advocatuur & Mediation

Wilt u in overleg uw scheiding regelen? Heeft u een geschil over nalatenschappen? Of wilt u een advocaat die u eenzijdig juridisch adviseert en bijstaat in een familie- of erfrechtelijke procedure? Mr Martine Verhaar verleent u juridische bijstand in elke vorm.

Contact met Verhaar Advocatuur & Mediation

Verhaar Advocatuur & Mediation
Schrevenweg 5
8024 HB Zwolle

Postbus 40037
8004 DA Zwolle

038-8504136

info@verhaaradvocatuur.nl

KvK 51969483

BTW NL001658103B14