Onenigheid erfenis

Uitspraak rechter kan duidelijk scheppen

Nog altijd hebben vele erflaters geen testament opgemaakt. De nalatenschap moet vervolgens wel worden verdeeld onder de erfgenamen. In een tijd van emoties kan dit tot problemen en conflicten leiden. Soms moet de rechter of de kantonrechter eraan te pas komen. Een erfrechtadvocaat van Verhaar Mediation & Advocatuur kan u bijstaan in geval van onenigheid over een erfenis.

Kantonrechter erfenis

Er zijn allerlei soorten procedures in het erfrecht. Bijvoorbeeld aangaande de verdeling van de bezittingen. Bij onenigheid over een erfenis kan de (kanton)rechter worden gevraagd op welke wijze de bezittingen moeten worden verdeeld. Heeft de overledene onroerende zaken in zijn of haar bezit, zoals grond of een woning? Dan kan het nodig zijn dat een taxateur wordt benoemd.

Een verdeling van een nalatenschap kan op een van de volgende manieren worden bepaald:

  • Elke erfgenaam krijgt een gedeelte van de nalatenschap;
  • Eén van de erfgenamen krijgt een groter deel van de erfenis (overbedeling), waardoor een schuld bij de andere erfgenamen ontstaat en moet worden voldaan;
  • Bezittingen worden verkocht en de netto-opbrengst wordt verdeeld onder de erfgenamen.

Advocaat erfenis

Ondervindt u problemen met het verdelen van een nalatenschap? Of hebt u onenigheid met andere erfgenamen over een erfenis? Neem vrijblijvend contact op met Verhaar Advocatuur & Mediation uit Zwolle. Onze erfrechtadvocaat kan u informeren welke vervolgstappen mogelijk zijn en, indien noodzakelijk, een procedure bij de (kanton)rechter starten.

Over Verhaar Advocatuur & Mediation

Wilt u in overleg uw scheiding regelen? Heeft u een geschil over nalatenschappen? Of wilt u een advocaat die u eenzijdig juridisch adviseert en bijstaat in een familie- of erfrechtelijke procedure? Mr Martine Verhaar verleent u juridische bijstand in elke vorm.

Contact met Verhaar Advocatuur & Mediation

Verhaar Advocatuur & Mediation
Schrevenweg 5
8024 HB Zwolle

Postbus 40037
8004 DA Zwolle

038-8504136

info@verhaaradvocatuur.nl

KvK 51969483

BTW NL001658103B14