Ouderschapsplan

Als u besluit om te scheiden moeten er veel zaken worden geregeld, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Hoe maakt u bijvoorbeeld afspraken over de zorg? Verhaar Advocatuur & Mediation helpt u bij het opstellen van het ouderschapsplan waarin deze en andere afspraken worden vastgelegd.

Als u minderjarige kinderen heeft en besluit om te scheiden, dan dient er een ouderschapsplan te worden opgesteld. Hierin worden afspraken vastgelegd omtrent de verzorging en opvoeding van het kind. Het ouderschapsplan is ook van toepassing op samenwonende ouders met het gezamenlijk gezag. Verhaar Advocatuur & Mediation staat u bij als het gaat om het opstellen van het ouderschapsplan. Niet alleen worden afspraken gemaakt over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, kortweg de zorgregeling) en de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie) worden hierin opgenomen. Daarnaast kunt u diverse belangrijke zaken die te maken hebben met de ontwikkeling van de kinderen vastleggen, bijvoorbeeld, schoolkeuze, contact met de familie van beide ouders en de wijze waarop u met elkaar als ouders overlegt.

Aanpassing ouderschapsplan

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Wilt u tussentijds het ouderschapsplan veranderen? Laat u ook dan bijstaan door Verhaar Advocatuur & Mediation. Bespreek de mogelijkheden door contact op te nemen.

Ouderschapsplan opstellen of aanpassen?

 

Over Verhaar Advocatuur & Mediation

Wilt u in overleg uw scheiding regelen? Heeft u een geschil over nalatenschappen? Of wilt u een advocaat die u eenzijdig juridisch adviseert en bijstaat in een familie- of erfrechtelijke procedure? Mr Martine Verhaar verleent u juridische bijstand in elke vorm.

Contact met Verhaar Advocatuur & Mediation

Verhaar Advocatuur & Mediation
Schrevenweg 5
8024 HB Zwolle

Postbus 40037
8004 DA Zwolle

038-8504136

info@verhaaradvocatuur.nl

KvK 51969483

BTW NL001658103B14