Rechtsgeldigheid schenking

Martine Verhaar Advocatuur begeleiding bij geschillen

Steeds vaker worden er schenkingen tussen ouders en kinderen gedaan. Echter, deze schenkingen kunnen leiden tot conflicten. Zeker wanneer afspraken in besloten kring zijn gemaakt en er niets op papier is gezet. Een gespecialiseerde familierechtadvocaat kan u in deze gevallen bijstaan.

Ongelijke giften en overlijden

Is er wel of geen schenkingsafspraak gemaakt? Wil de schenkende partij het bedrag terug, dan dient de schenker aan te tonen dat de schenkingsovereenkomst niet rechtsgeldig is. Ongelijke giften aan kinderen kunnen daarnaast tot problemen leiden wanneer de ouders komen te overlijden. Sinds 2003 staat er in de wet dat ongelijke giften tussen kinderen niet meer verrekend hoeven te worden bij het overlijden van de ouders.

Conflict en schenking

Wilt u, bijvoorbeeld als u bent onterft, aanspraak maken op uw minimale erfdeel, de zogeheten legitieme portie? Of heeft u een conflict rondom een schenking? Maak gerust een afspraak met Verhaar Advocatuur & Mediation om een en ander met ons door te nemen.

Over Verhaar Advocatuur & Mediation

Wilt u in overleg uw scheiding regelen? Heeft u een geschil over nalatenschappen? Of wilt u een advocaat die u eenzijdig juridisch adviseert en bijstaat in een familie- of erfrechtelijke procedure? Mr Martine Verhaar verleent u juridische bijstand in elke vorm.

Contact met Verhaar Advocatuur & Mediation

Verhaar Advocatuur & Mediation
Schrevenweg 5
8024 HB Zwolle

Postbus 40037
8004 DA Zwolle

038-8504136

info@verhaaradvocatuur.nl

KvK 51969483

BTW NL001658103B14