Legitieme portie

Martine Verhaar Advocatuur helpt u bij uw vraagstukken

Als kind van een overledene hebt u te allen tijde recht op een legitieme portie. Ouders kunnen weliswaar een kind onterven, maar hoewel het kind geen erfgenaam meer is, heeft het wel recht op de legitieme portie. De vordering van een legitimaris wordt berekend op grond van de waarde van de hele erfenis. Verhaar Advocatuur & Mediation kan u bijstaan als het gaat om de afwikkeling van een erfenis.

Legitieme portie opeisen

Wanneer erfgenamen uw legitieme portie niet willen betalen, kan een erfrechtadvocaat een dagvaarding uitbrengen waarin uw legitieme portie wordt gevorderd. Hebt u informatie nodig voor de berekening? Dan kunt u deze ook vorderen. Komt het tot een zitting op de rechtbank? Dan wordt u door erfrechtadvocaat van Verhaar Advocatuur & Mediation bijgestaan. Wordt de zaak niet op minnelijke wijze geregeld, dan spreekt de rechtbank een vonnis uit. Hiermee kunt u de betaling van de legitieme portie afdwingen.

Advocaat legitieme portie

Let op: binnen vijf jaar na het overlijden van een ouder moet aanspraak gemaakt worden op de legitieme portie. Deze termijn van vijf jaar is een vervaltermijn. Dit houdt in dat een verlenging daarvan niet mogelijk is. Wilt u uw legitieme portie opeisen? Wilt u weten welke schulden meetellen voor de legitieme portie? Of heeft u andere vragen over een erfrechtelijke kwestie? Neem dan contact op met Verhaar Advocatuur & Mediation.

Legaat

In een testament kan zijn bepaald dat u een legaat krijgt. Dan laat de overledene speciaal voor u iets na, bijvoorbeeld een schilderij, een auto of een bepaald geldbedrag. U heeft recht op dit bedrag en nadat de schulden zijn voldaan, dient het legaat aan u te worden afgegeven of uitgekeerd door de erfgenamen of de executeur. Heeft u hierover vragen? Of krijgt u geen informatie van de erfgenamen of de executeur? U kunt contact opnemen met Martine Verhaar.

Over Verhaar Advocatuur & Mediation

Wilt u in overleg uw scheiding regelen? Heeft u een geschil over nalatenschappen? Of wilt u een advocaat die u eenzijdig juridisch adviseert en bijstaat in een familie- of erfrechtelijke procedure? Mr Martine Verhaar verleent u juridische bijstand in elke vorm.

Contact met Verhaar Advocatuur & Mediation

Verhaar Advocatuur & Mediation
Schrevenweg 5
8024 HB Zwolle

Postbus 40037
8004 DA Zwolle

038-8504136

info@verhaaradvocatuur.nl

KvK 51969483

BTW NL001658103B14