Wilsrechten

Geen testament opgesteld? Na overlijden kan tot geschillen leiden

Wanneer iemand die geen testament heeft opgesteld overlijdt en deze een echtgenoot of partner en één of meer kinderen achterlaat, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. In welke gevallen kunnen de kinderen tussentijds aanspraak maken op goederen van de nalatenschap van de overleden ouder? Verhaar Advocatuur & Mediation adviseert en begeleidt u bij de verdeling en afwikkeling van nalatenschappen.

Wilsrecht

Kinderen hebben een vordering op hun langstlevende ouder, die pas opeisbaar is na zijn of haar overlijden. Over deze vordering dient u afspraken te maken. Ook moet de hoogte van de vordering worden vastgesteld. Als kind kunt u zich zorgen maken over het nagelaten deel van een ouder. Zeker als deze hertrouwt. Op het moment dat de hertrouwde ouder komt te overlijden dan heeft het kind wilsrechten. Omdat er verschillende situaties zijn, waarop de regeling van wilsrechten van toepassing kunnen zijn en het van belang is dat u op tijd kenbaar maakt waar u aanspraak op maakt, is het van belang op tijd advies in te winnen.

Neem voor meer informatie of juridische bijstand contact op met Verhaar Advocatuur & Mediation. Samen met de erfgenamen wordt zo mogelijk op zorgvuldige wijze naar een oplossing gewerkt, waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

Over Verhaar Advocatuur & Mediation

Wilt u in overleg uw scheiding regelen? Heeft u een geschil over nalatenschappen? Of wilt u een advocaat die u eenzijdig juridisch adviseert en bijstaat in een familie- of erfrechtelijke procedure? Mr Martine Verhaar verleent u juridische bijstand in elke vorm.

Contact met Verhaar Advocatuur & Mediation

Verhaar Advocatuur & Mediation
Schrevenweg 5
8024 HB Zwolle

Postbus 40037
8004 DA Zwolle

038-8504136

info@verhaaradvocatuur.nl

KvK 51969483

BTW NL001658103B14